Jumat, 14 April 2017

SASULUH UTAWI MAKNA KISAH LUBDAKA

KASURAT ANTUK 
JRO GDE SUKANATA

PUPUH DURMA
1.    Lubdaka iku ngaran kalintang corah, momo angkara ulurin, letuh iku ngaran, nora ana kasusilan, saget sida mangelesin, talin loba, loba letuh kutang sami.
2.    Nora molih maboros tengahing alas, ninggalang letuh ngawitin, munggah maring bila, ngaran margi utama, daun bila ne kakepik, mantram ngaran, bakti maring Siwa jati.
3.    Telaga iku sane kelangkung utama, tatujun sane kaungsi, mangda sida karya, maring linggan Sanghyang Siwa, gagelaran sarwa luwih, pingit ngaran, arang sane manguningin.
4.    Iku ngaran Siwa Ratri ne utama, mangicalang sarwa weci, ring raga malingga, adoh tampek wilangannya, yening sampun sukla panggih, iku ngaran, margi gantar kepanggihin.
5.    Panglong ping patbelas ngaran kapetengan, kasundarin antuks suci, suci ngaran sukla, utamaning nadi ngaran, sasih kapitu malihin, cakra ngaran, ne utama manyundarin.
6.    Sakala niskala sampun mesalinan, ngemanggehang yoga semadi, tinut ring kedarman, dharma shada sane ngaran, bakti yoga kasungkemin, hening galang, kasundarin cakra murti.
7.    Daging suci catur weda keranjingang. Maring kayun siang ratri, tan sah nangun yoga, tresna asih ring sesaman, dana punya ngemalihin, bhakti tresna, maring Ida Sanghyang Widhi.
8.    Kardi luwih nora ana tandingannya. Maring jagat manedungin, dados pesayuban, sahananing kapetengan, gelis nibakang manyundarin, antuk galang, galang budhi galang margi.


PUPUT

Tidak ada komentar:

Posting Komentar