Jumat, 14 April 2017

ARJUNA WIWAHA TEMBANG MERDU KOMALA DAN TOTAKA

----/00-/0-0/00-/0-0/000/=18.

OM SEMBAH NINGANATA,TINGHALANA,DETRI LOKA SARANA.
Ratu sanghyang maha suci,pangubaktin titiang inista suryaning ugi,paduke betara kantin jagat tigane
WAHYA DYATMIKA.SEMBAHIN ULUN,IJENG TA  TAN HANA WANEH.
Sekala niskala pangubaktin titiang ring paduka betara,tan wenten sios.
SANG LUWIR AGNI.SAKENG TSHEN,KADI MINYAK SAKENG DADYA KITA.
Paduka betara kadi geni mijil sakeng taru,kadi minyak mijil saking santen
SANG SAKSAT METU.YAN HAN WANG,AMUTER TUTUR PINA HAYU.
Paduka betara nyalantare medal yening wenten anak,ngincepang tuturkebecikang pisan

WYAPI WYAPAKA.SARINING.PARAMA TATWA,DURLABA KITA.
Nyusup ring sahaningsarwa bawe meragasarin tatwanesane mahutane,sane sengeke pikolihang paduka betara.
ITCAN TANG TAN HANA. TAN HANA,GANAL-ALIT LAWAN HALA HAYU.
Saking patitah paduka betara punika,sane wenten sane tan wenten sane agung sane alitmiwah kawon becike punika.
UTPATTI STITI.LINANING DADI ,KITA TAN KARANA NIKA.
Lekad hidup matinnye sang dumadi,paduke betare ugi make lantaran ipun.
SANG SANGKAN.PARANING SARAT,SKALA NISAKALA-ATMAKA KITA.
Paduka betara meraga sangkan paran jagate sami,sekala niskala paragayam paduka betara.


TOTAKA (ARJUNA WIWAHA)
00-/000-/00-/000/=12.

SASI WIMBA HANENGGATA.MESI BANYU.
Sekadi lawat bulane sane wenten ring june medaging toya
NDA NASING SUCI NIRMALA.MESI WULAN.
Sake wanten wantah sane hening tan pateleteh kewanten medagung lawat bulan.
IWA MANGKANA RAKWA.KITENG KADADIN.
Sekadi punike paduke betara ring saluwir panumadian.
RINGANGAMBEKI  YOGA.KITENG SAKALA.
Ring sang ngincepang yoga paduka batara pikanten nyekala.

KATEMUN TAN MAREKA.SITAN KATEMU.
Sidha kapanggih batara sane tan nahenin kapanggih.
KAHIDEP TA MAREKA.SATAN KAWENANG.
Kauningin batara sane tan nahenin kahuningin.
KAWENANG TAN MAREKA.SATAN KAWENANG.
Kapikolihang batara sane tan nahenin kapikolihang.
PARAMARTHA SIWATMA.NIRA WARANA.
Ketatwan swene sane mahutama tan ketawengan.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar