Jumat, 14 April 2017

Arjuna Wiwaha Tembang Mande Malon

00/0-0/-00/0-0/0-0/00/=17
STUTI NIRA TAN TULUS, SINAWURAN PARAMARTA SIWA
Pangastawan Ida Sang Arjuna durung mewasta puput, kecawis oleh Ida Batara Siwa
ANAKU WUWUS KATON, ABIMA TAN TA TEMUN TA KABEH
Cening pianak bapa suba sinah syarat I dewane pangguhang I dewa makesami
HANA PANUGRAHANKU, CDU SAKTI WINIMBA SARA
 Ne ade paican bape, cadu sakti marupa senjata
PASUPATI SASTRA KASTU PANGARANIA, NIHAAN WULATI
Panah pasupati klumrah wastannyane, ne tinggalin

WUWU SIRA SANG HYANG ISWARA, MIJIL TA NGAPUL RITANGAN
Sapunika wecanan Ida Sang Hyang Siwa, raris medal geni saking tangan ida
WAWA NGASARIRA KATARA, MANGINDI TAKEN WARAYANG
Di gelis geni punika mapadewekan raksasa, sarwi natadang panah
TINARIMA SANG DANAJAYA TIKANG SARA, SUKSMA TIKA
Katerima panahe punika antuk Sang Arjuna, raris ical punika
NGANALE SARIRA SATMAKA, LAWAN WARAYANG WEKASAN
Sane marupa geni, duaning pamuput dados asiki ring panahe

KRETE WARE SANG DANAJAYA, MANEMBA HATI PRANATA
Sesampun Idha Sang Arjuna polih waranugraha, raris bhakti dahat prenamia
PINISALINAN LARAS MAKUTA, TAN WANA KALA HALAH
Kagentosin gandewa miwah tutup gelung, tan wenten kirang
WINARA WARAH SIRA NGAJI DANUR DARA, SASTRA KABEH
Kawarahin ida Jroning kaweruh mapanahan, sarwe senjata makasami
KRETA SAMAYANG PRAYOGA, DADI SUKSMA BATARA SIWA
Puputin panemaya jroning migunayang, mewastu musna Ida Batara Siwa

SAHA SURA SIDDA CARANA PARENG, KSANA SUNIA MUAH
Sahe Dewa Resi juru kidung taler ngiring, premangkin suwung malih
RASE TA NIRAT IDEP NREPATI PUTRA, KATON NANIRA
Sekadi tan ring jagate pekayunan Ida Sang Arjuna, pekantenanya
KADI MASALIN SARIRA, SUKA TAN PABALIK PRIHATI
Waluye magentos rage, sukane tan mewali malih duhkita
SATIRU TIRUN KRETARTE SIRE, DENI KADI RANIRA
Patut anggen pratiwimba Ida Sang Sidaning tatujun, melantaran antuk kepagehan kayun idane.

HANA MARAJANMA TAN PAMIHUTANG BRATA, YOGA TAPA
Wenten punika jatmane tan nahenin medane punia nenten nahanin ngelarang brata, yoga miwaah tapa
ANGETULAMIN TA WIRYA SUKANING WIDHI, SAHA SIKA
Mamongah nunas kawirian miwah kasukan ring Idha Sanghyang widi, kadi memaksa ipun
BINALIKAKEN PURIH NIKA, LEWIH TINEMU NIA LARA
Kebalikan tetujon ipune, sengsara maha bara panggihin ipun
SINAKITANING RAJAH TAMAH, HINANDA HANING PRIHATI
Kesakitin olih I rajah tamah, kateteh antuk sakit hati.

KADI HANA PURWA KARMA, DINALIH SANGAKARYA HAYU
Kadi wenten purwe karma, kebawos olih sang makardi rahayu
ULAHA PAGEH MAGEGWANA RASEGAMA, BUDI TEPET
Salah sane pageh mepangenan antuk sakelwir daging agama, pekayunan sane tiling
YA JUGE SUDIRA MUNGGU RI MANAH NIRA, SANG NIPUNA
Sane sapunika kawentenane dahat manggeh malingga ring pekayunan, sang ngulati kerahayuan
KARANA NIKANG SUKE BYUDAYA NISKALA, YAN KATEMU
Punika awinannye suka miwah suka niskala, sane kepanggih

SYAPA KARI TAN TEMUNG HAYU, MASA DANA SARWA HAYU
Sape sirake tan pacang manggihin kerahajengan, yan sampun masa dana sarwe becik
NIYATA KATEMWANING HALA, MASADANA SARWA HALA
Janten kawon pacang kepanggihin , yening masa dana sarwa kawon
TEWASALISUH MANANGSAYA PURE KRETA, TAPA TINUT
Mapikolih tan rahayu anake tan ngege purwe karma, punapi sane patut tinutin
SAKAHAREPAN KASIDDA, MAKA DARSANA PANDU SUTA
Mangde saluwir sane kesaratang kasidan, maka pratiwimba Ida Sang Arjuna

ATERI HUWUS NIRANTEMU, KINARYA NIKANG HREDAYA
Sesampun ida ngeniang, sane dados tatujon kayun
SUKA RUMARAS RARASHATI NIRAN, PAKIRE MULIHA
Ledang mawor hulangun pekayunan idene, raris makinkin pacang mantuk
GUMUNITA HARSA CITTA SANGANUNG, SUNGA YAN DATENGA
Ngayun ngayunin keledangan pekayunan sang pacang mendakin, yening sampun presdia rawuh
ANGAWASA MANUSA TWANIRA, RAGA LULUT SEMAPUT
Kapitresnan adane sane mangewase, liput ntuk lulut kasemaran

RISEDENGIRAN SAMANGKANA, HANAP SARA WAHU DATENG
Rikenjekan sapunika indik idane, wenten widyadara wawu rawuh
HAHALEP KALIH SIKI, NUTU SUMIN JEMA SUPRANATA
Bagus-bagus kalih diri, kahutus mangde ngundang dahat prenamia
AMAWA KALAMBI KAMBALA, MAPADUKA RATNA MAYA
Makta kawace antuk bulu, maduluran talumpah melakar sasoean
TULISACELEK SURA DIPA, PASUNGNIA GINANG SALIRA
Surat macaciren Sang Hyang Indra, punika aturang dane raris katerima antuk Ida Sang Arjuna

TULISI BAPAN TA MASKU DATENGA, MUHARA SIHAGENG
Surat ajin I dewane mas bapane cening apang presida teka, bape nyaratang kapiolasan ceninge ane mabuat
RIKITA TULUNG PWA TAKU, KATEKAN BAYA NISSARANA
Marep ring cening tulungin ugi bape, katiben sengkala tan pekanti
PEJAHANIKANG NIWATAKAWACA SURA, KARYA MAMI
Matine I raksasa niwatekkawaca, tuah saratang bape
UBAYA HITA TEHER PAMAPASANTA, WARAS TRASARA
Apange tahu cening nyanggupin, lautang senjata panah mautama anggen cening nagkepin

RASANI TULIS HYANG INDRA, PANGANUGRAHA YOGIA DAHAT
Sapunika daging sewalapatran ida Sang Hyang indra, panugrahan ida patut pisan
NDANASUMA SANG HINUNDANGA, WELAS RIKARI NIRA
Sakewanten maswebawa sungsut Ida sang kaundang, angen ring raka rain idane
LARANI NGINAR YAKEN, PADA NIKUNGNI NGANING GALAKEN
Sungsut sang katinggalin, pateh indike ring kahulangen sang maninggalin
KARANA NIRAN HENENG, RUDITA SOKA SUMENG RI MATA
Punika awinan ida meneng, sungsut sungkawe macihne ring panyikane

MUWA HAWUWUS TIKA SANGINUTUS, BAPA KASIHANA
Malih matur punika sang kautus, dewa swecanin ugi
ANELANGA SAKTI KIRTI NIRA, SANG SURANATA LAKI
Pacang nyelang kesaktian kartyang, Ida Sanghyang Dewa Indra
PAHAYU NIKANG SURA LAYA, LAYA NIA MAGENG BISAMA
Patut rahayuang punika swargane, duaning penyengkalen ipun banget ngres resin
KADI SAPALANTA TASRAYANIKAN, SAPALAN TULUNGEN
Satmaka pangewales idewane tan wenten malih kantin nyane, patut pisan tulungin

YAMARIKA WETUNING KAPIHENENG, KSAMA TAN WIHANGA
Wiakti punika ngawinang titiang engsek, ampurayang titiang pacing tulak
LARANING INAM BWAKEN , KADI MAWIRYA LAWAN MAGUNA
Engsek titing kapuji, sekadi wiakti sakti miwah maduwe kaweruh
MAKA DADAHANG HURIP, TUWI YEYO TIKA KERANGIRANG
Maka jalaran ngetohang jiwaa, kasinahan punika sane ngawinang titiang jengah
GUNANIKA DEWATA NIRA, JUGA KRETA KRETYA HELEM
Wantah kaluwihan kedewataan idane, sane patut puputang titiang

PADA MANGALAP KASOR PANGUCAPING, PADA WAGMINAYA
Sami-sami ngandap kasor bebawosan idane, sami-sami wikan mebebawosan
KRAMA MANGADEG TESANG NREPATI PUTRA, SEDENG TUMIHANG
Selantur ipun ngadeg Ida Sang Arjuna, ri kala ida makinkin
TELASA KELAMBI KAMBALA, MAPADUKA SADANING
Sampun makawace kambala miwah matalumpah, make piranti ida
GAGANA CARA NGIRING, TA SIRA SANGRWA MAWASTRA NIRA

Ngelintangin ambara, tur ida sang kalih ngiringang makta sanjatan idane.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar