Jumat, 14 April 2017

ARJUNA WIWAHA TEMBANG SARDULA WIKRIDA

---/00-/0-0/00-/--0/--0/0/=19
AMBEK SANG PARAMARTHA PANDITA, HUWUS LINPAD SAKING SUNIATA.
Pekayunan ida sang wicaksana sane sampun mikolihang keparamarthan,     
sampun langkung saking suniata
TAN SANGKENG WISAYA PARYOJANA NIRA, LWIR SANG RAHENG LOGIKA
Boya sangkaning wisaya tetujon ida, kadi sane sampun ketah jroning desa pakraman
SIDA NING YASA WIRYA DONIRA, SUKANING RAT KINKIN NIRA        
Kasidan yasa miwah kapurusane saratang ida, miwah karahajengan jagate sami botot utsahayang ida
SANTOSA HELE TAN KELIR SIRA, SAKENG SANG HYANG JAGAT KARANA
Degdeg kayun ida yadiastun mebelat kelir, saking ida sanghyang siwa

USNI SANG KWI LEBUNI PADUKA NIRA, SANG MANGKAN LWIR NIRA
Sembah suwun titiang bukpadan ida, sang sapunika pidabdab ida
MANGGEH MANGGALANING MIKET, KAWIJAYAN SANG PARTHA RING KAHYANGAN
Waluye warenugraha rikala titiang ngiket, kamolihan ida sang arjuna ring sureloka      
SAMBADDA NI BATARA SAKRA, KATEKAN DURNITI LAWAN BAYA
Maka jalaran ida sanghyang Indra, katiben tuna wiweka make miwah panyengkala
WANTEN DETYA MADEG, NIWATAKAWACA KYATING JAGAT DIGJAYA
Wenten detya madeg agung, sang watekkawaca kasumbung ngasorang jagate sami

JENG NING MERU KIDUL KUTA NIA, MEHAREP SMYUHU ANGINDRA LAYA
Ring bongkol gunung maha merune kelod purin ida, misadya pacang
ngerusak kayangan Ida Sanghyang Indra
MWANG MOLIH WARA WRYA, TAPEJAHA DENING DEWA YAKSA SURA
Semaliha sampun mikolihin kesaktian utama, nenten pacang seda antuk dewa, yaksa, raksasa
NGHING YAN MANUSA SAKTI YATNA, JUGA KONA LING BATARA RIYA
Yening yen manusa sakti tangarin pesan cening, sapunika pawisik ida batara ring idha
YEKA NITYA HINEM WATEK RESI KABEH, RING SWARGA HARO-HARA
Indika punika tan mari keparumang antuk para resine sami, ring swargan sane kahanan haro-haro

SANGHYANG SAKRA SUMIMPENING NAYA, KOMOMPEH NING RASA LAPKENA
Sang Indra ningkesan unteng-unteng wiwekane, raris ngandikayang mangde unteng wiwekane punika
Patut bawosang
AN WANG SAKTI, SAHAYANING MAJAHANENG SATRU PETEN TEKA
Wantah manusa sakti, maka kanti sane pacing presida nyedayang meseh sane patut rereh mangde rawuh
SANG PARTHA PWA HANYAR KARENGWANA TAPA, SADYA JAYA RING RANA
Wenten gatra sang Arjuna wawu ngewangun tapa, misadya mangde molih ring payudan
YAN POLIH WARA HUNDANGEN, LEWU MATEWEH NING KRETA NUGRAHA
Yening sida molih waranugraha ida pacing kaundang, sakewanten dahat weweh pisan
Pacang presida mikolihang waranugraha punika.

WYAR TEKANG JAPA MANTRA, YAN KASALIMUR DENING RAJAH MWAANG TAMAH
Tanpa guna japa mantra punika, yening kantun kaworan rajah tamah
NGHING YAN LANGGENG IKANG SIWA SMERTI, DATENG SREDA BATARA SWARA
Sakewanten yan pageh pengacepe ring Idha Sang Hyang Iswara sweca pacing rawuh
AMBEK NIRWISAYA LILA NGUWE – HUWE, LWIR NIAN SUKA DIATMIKA
Pekayunan sane tan kawasa antuk Indria Suci tan pehembengan, sapunika indik suka kediatmikane
SINGHIT MATRA JUGA PRABEDA NIKA, LAWAN PRIH KAYOGI SWARAN
Wantah awarat pabinayan ipun, yen saihang ring kayogiswaran

YANG DE SANG YASA RI HYANG INDRA, TUMAHA SANG PARTHA TAN DARAKA
Punika ngawinang sumelang kayun Ida Sanghyang Indra, menarka kayun ida Sang Arjuna Nenten pageh
HETU NIAN PAGAWE TAN BANCANA, PANONE CITTA SANG PALGUNA
Mawinan Ida raris makarya gegodan, pacang anggen Ida nyugjugin kayun Ida Sang Hyang Arjuna
YAN HINAMARA TAN HAREP-HAREPA, MET META SRAYA LEN SIRA
Yening kasor Ida Sang Arjuna wangde Ida nyaratang, Ida Pacang ngereh kanti lianan
YAPWAN TAN KAWENANG BINANCANA, MARAN MAGGEH PALINGGIH NIRA
Yening pade nenten presida kagoda, make cihna dahat kukuh ring linggih Ida.

LAKSMI NING SURALOKA SAMPUNA YA, SANG RENCEM TAPA MWANG BRATA
Mustika swasrgane sane ngulangunin, sampun kasub ngerusak tapa brata
AKWEH SANG PINILIH PITUNG SIKI, TIKA NGANTUK NINGOKIR MULAT
Katah nyane sane kapilih pitung diri, punika pecak mikolihang ida antuk ngukir manic
RWEKANGADI TILOT TAMA, PAMEKASING KOCAP LAWAN SUPRABA
Kekalih pamekase sane kinucap pinih ayu Sang Tilotama, miwah Sang Supraba
TAPWAN MARMA TUHUN LEHENG, LEHENG SANGKE RUPA SANG HYANG RATIH
Inggian during halus sakewanten sampun marupa jegeg, jegegan saking warnin Ida Dwi Ratih

TAMBE NIAN LININGIR KETEKENI, NAMER DENING WATEK DEWATA
Wawu pisan puput kaukir wiakti, sampun kaeman pisan antuk para dewane
SAMPURNA PWAYA MAPRADAKSINA, TAYA MUJA MIDER PINTIGA
Tegep wiakti punika mider tengen, mangastawa mailehen mider ping tiga
HYANG BRAHMA DUMADAK CATUR MUKA, BATARA INDRA MAHA KWEH MATA
Ida Sanghyang Brahma premangkin patpat prerain idane, Ida Sang Hyang Indra Gumanti ngardi penyingakan katah
ERANG MINGEKA KOCIWAM BEKIRA, YAN LALANTA NUNGGUWI WURI
Duaning kemad Ida makipekan, merasa pocol pekayunan Ida kalanye magenah ring kuri

YEKAN RAKWA KINON HYANG INDRA, SEDENGAWIT KAPWA TA MURSITA
Punika reko kanikayang olih sanghyang Sakra, rikenjekan menglungsur mepamit sinarengan sami mebakti
UM SILIHENGKWA RUMTA SEKARENG, WASWAS MANAH NIYARJUNA
Uduh cening wawu pacAng selang Bapa kehayonan I dewa ajahan, waspadayan keneh sang Arjuna
STRI NIEKA NGINUCAP MANOHARE, SUBADRA MWANG SIRATNO LUPUY
Kurenannyane ane kinucap ngudut kayun, dewi Subadra muwah Diah Hulupuy
TAN SORE PWA TEKAP NIKA, DASA GUNAN RUPA NIA DENTENAKU
Tusing kalahange I dewa, katikelin ping dase kejegegan nyane olih I dewa pianak Bape

YAN TAN POLIHA RUM SEKAR NINGSANA, NUNGSUNG RARAB NING REREB .
Yan pade tusing mapikolih komiyikan bungan angsanane,mapag keritisan nyane.
TAN PANDEHA RARAS LRINGNILURUNING LEK,LWIR WULAT NING LANGIT.
Yening ten ngulangunin sunaran bulane,ane satmake pelihat langite.
MWANG YAN KELIKANANG GADUNG WAHU MURE,MAMBE GELUNG KESISAN.
Buine yen pade kedolongin igedung ane mare kebah,ane mebo buka pusungan megambahan.
TANTUK TEBU HUWUS HAYUNTA,KABALIK HYANG KAM YAN MANGKANA.
Melahng budal idewa cening ayu,prengat kejegegan idewane nungkalik sanghyang samara yening keto.Tidak ada komentar:

Posting Komentar