Selasa, 22 Maret 2016

PUH RARE KADIRI
1. LINGIRA SRI PARAMISWARI
ALA IPEN INGSUN UNI
SIRA KATON ANUNGGANG PALWA
SEK ATA GRAHIRA
KAREM MADYANING PASIR
SAMPUN PATIKUTU DERA AJURIT
SRI NARENDRA ASAWUR SEMITE
TUR ANGOL KANTA YAYI
ARARE SIRE TAN MANGKATA
YEN INGSUN PARATRA
 2. PUNAPENG NGUNGSI DENING PRAWIRA
NGING MATI YA AJURIT
APAN SWARGA DINUNUNG
TUR AWETNING
   UCAPING WONG KARI
 3. PUNAPENG NGUNGSI DENING PRAWIRA
NGING MATI YA AJURIT
APAN SWARGA DINUNUNG
TUR AWETNING
    UCAPING WONG KARI
4. ANANGIS SRI PARAMESWARI
SANG NATA MIMISIKI
SARWI ANGUSAPING LUH
MENENG ATMA JIWAN INGSUN
DENTULUS SANGGUP IRENG PAKASUTAN
ANUT AKENA KAPITAN INGSUN
PING SAPTA ANJADMA
SIRE PANGERAN ROWANGAN INGSUN
PEJAH AWOR
    SAKARWANANG PENDEM SUMIRANG
5. SINAMBUT RADEN DEWI
DENIRA SRI NARAPATI
KATUON NINI TUWUIRA
ANANGIS TUAN GALUH
TUMULI AHIAS SRI BUPATI
ADESTAR SUTRA DADU RINUKMI
ASUBENG PELIK ASUPANG CEMPAKA
APINGGEL KANA KALIH
KEMITAN CAWININNIRE
    TININGKAH BOT SABRANG
6. ALANCINGAN GRINGSING PANDAWA JAYA
LELENGINGANIRE MLECUT
SIRE PARAMESWARI
AMULAT
    TAN TRESNENG HATI
7. LINGIRA SIRA SANG KATONG
LAH PADAKARYA SIRA
TUR PINEKUL
INGARAS ARAS SIRA
    PARA RANTEN AJI
 8.MARING SRI PARAMESWARI
ANGILING-ILINGI SANG KATONG
SARWI AMEKUL PAKENAN
ASEMU SEMU LUH
DUH ANOM RANGKA SIRA ATMEJIWA
SANG ONANA SAPAH REKO MANIRA
MARGAN INGSUN SWARGA
APAN PAKANIRA ESTARI
PATI BRATA ALAKI
    EDANAN SIPAKAN IRA
9.  ANGINANG SRI PRAMESWARI
TINARIMA RING LATIH
TUR SINAMBUT ASTANNIRA
INGUSAPA KENING LUH
KANTUN TUAN SAMPUN TAN ASIH
SIRANG ANAKIRA KARI, KAWELAS ASIH
SRI PARAMESWARI ANGUSAP
KERIS SIRA KAPRABON
KAREKNE MARGAN INGSUN
    KAPANGGIH LANNIRA
10.HENTI WELAS IRA SANG KATONG
LAH MANGKO AKEN KADGA
NGARASING MALIH-MALIH
LAH KANTUN PANGERAN
     INGSUN MIJIL
11.LUNGA NREPATI
MARING SANG LUIR
HYANGING KUSUMA
WONTENNING PAMARGAN
     ALINGGIH SANG NARAPATI
12.SARWI NGUCAP NABDA MANIS
PUKULUN SANG LUIR RATIH
KANTUN INGSUN MET PANGERAN
NISCAYA IR INGSUN
MULATA RING SIRA MALIH
MANAWA PEJAH SANG PINARAN ANANGIS
MUNGGAH NEHER ANGINEB LAWANG
NREPATI KERANGAN
TUR ANGUCAP
     LAH SAKERAP IRA LAMUN KATAWAN
13.KEN BAYAN ANYAWURIN
DUH DEWA SUKAN INGSUN TAN SIPI
ANDADI AJARAHAN
ANGAREPAKEN MULIH
MARING BUMI KADIRI
ENDAN SRI NARAPATI NULI MIJIL
 14.LINUD SINAMBER DENING PAKSI
MUTAH MARUS
LOR WETAN SANGKAN IPUN
MANGKIN SURADIRANIRA
SRI NARAPATI
 15.LINGIRA IH SANG NILAPAKSI
WUS WERUH INGSUN
MANGKE PASURUPAN INGSUN
BALIK TUDUH AKENA
SWARGANING MATI AJURIT

16.PRAPTI RING YAWI NREPATI
SESEK SYUH PENUH PUNANG WONG
TABA TABEHAN GURNITA
BINDI GUBAR ASIMBAN
SANG NATENG LASEM ANGLING
YAYI SADA MANGKATA
PUNIKI BALA SAWANEH
RUMUNUH TUMILI MANGKAT
SENJATANE LUMARAP
      PUNANG ADADAP TAN KENE WINILANG
17.SIRA TUMENGGUNG RIMIHIN
LAN SIRA DEMUNG MATARAM
BABEKELANNYA GINAR
LAMPAHE LUMURUG
NREPATI MUNGGAHING ASTI
MUANG BANGGA KAKYATI
PADA WANI JAGA KUMUSUH
KRAPEKING RANGIN MAPAGUT
LAN KRACEKING WATANG AGATIK
     KAGET KERI ING PAYUDAN
18.MANGKAT NREPATI
SAMA ATUNGGALAN
SAMAJA SAHA JAJULUK
PINANDING LAWAN DWAJA
SEMUNIRA AJRIHI
 19.KANG AWA HANA ATEWON
PANGRIKING TURANGGA
AMALINGI KARNA
KAYA KARUNGGUING WIDAT
LUIR BUBUL KA PRETIWI
 20.DAUH RO RAWUNING PAYUDAN
KAWUWUSA SIRA PANJI
SAMPUN ATINGKAH GELAR DWIRADA
MATA RADEN PRABANGSA
MAKA GADING PANGIWA
KALAWAN SIRA UNDAKA
NIRANG TA PARA KSATRYA
KANG MUNGGUING TENGEN
SIRA HAJI MELAYU
     PINAKA DADI YOGYA TANGGEHANING BALA
21.TULALE WONG SAKING KELING
KBO TANMUNDUR ANGUKUHI
LAWAN KBO PREKASA
SIRA PANJI RING SIRAH
PINAKA BUNTUT MANTRI GEGELANG
SRI NARENDRA KARI SORING WANDIRA
ASREGEP PUNANG BALA
TUMINGGAL ING LAWAN TUAN DUTA
KATON SAKING DOH
      LUIR KUSUMA SALAK
22.NDAN SIRA TUMENGGUNG MATARAM
MATUR RING NREPATI LASEM
PUNANG LAWAN PUKULAN
AGEGLARAN
     WUS DADI DWIRADA

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar