Selasa, 22 Maret 2016

NGURUGIN _ADRIADRI JAGAT KARANA

NISU PRABA PUA LALITA
DENING SINDUNG
MELING MARING PUTRA
MALALA LUNGSIR SUTRA KUNING
MAKAWACA MESAT MABUR
NGUMBARA RAMPAK ANDARUNG
NGUNGSI MARING MARTYA LOKA
TAN HANA WONG DINULU
NGUMAMBANG LAMPAHIRA
NI SUPRABA LAN GANDARWA

NGENTAS – ADRI
OM KARA STUTI NGURAKANG SANTUN
KREPU KANAKANE
MUANG DUPA DIPA SUMIRIT
WATEK GANDARWA PARUM
KADI TUDUH DENYA HARUM
DAYA SINAHURAM PUSPA
PRESIDA AMORING CUPU
DADYA LUKAT TANPA MALA
AMUJI RAHADEN BHIMA

SRI DEWI KUNTI MUANG DARMASUNU
PRESAMA TA MANGKE
NARARRYARJUNA SIRA IKI
NAKULA SADEWA IKU
SAMYA MUSTI SEKAR HARUM
WUS SINARATAN MAKA RWA
DENING HYANG AMERTA IKU
SANJIWANI NGARANYA
PUPUT KANG YOGA MALUKAT

WIDYADARA PRESAMA TUMURUN
MAPAGIN ATMANE
WATEK NAWA SANGANE SAMI
TETABUHANE GUMURUH
SULING REBAB MUANG CELEMPUNG
PERERET WARAPSARINE
GONG GAMBANG ANGALUN ALUN
GUNTANG KUMARINCING KARENGUAN
CURING MUNYA KAKLENTINGAN

SINAMBUT ATMANE SANG PUTUS
INUNGGAHANG MANGKE
RING JAMPANE TUHU NGERAWIT
MANGRINGSING SUTRANE WUNGU
KAWACE ABANG IJO MURUF
KALASANYA SUTRA JINGGA
SAMBIR PAPARAN ALUS
CINARAN CANGING KAMALA
KUMULUP KANYAR KOMALA

WIDYADARA PRESAMA ANGRUBUNG
AMONDUT KABEH
PADA PEPADON RUMIHIN
TETABUHAN ANGLANGUN
SOPACARA MANGGWING HAYUN
ANGRERING HATI POLAHE
SWARANE GUMPIT ANGWANGUN
CURING REBAB KAPAICA
GUNTANG MUNYA KAKLENTINGAN

SAMPUN MUNGGAH SANG ATMA RINUBA
RING JEMPANE EMASE
ADULU LAMPAHE ARIS
PRE WATEK HYANG RING HAYUN
GRABE YADNYA LAKUKANCIT PRAPTA RING SWARGA
TUMUHUN AKEH MANGRUBUNG
MUNGGAH MARING MERU WETAN
AGENTA MAS KOMALA

NGESENG _ AJI KEMBANG

SANG ATAPA SAKTI BHAKTI
ASTITI PURWA SANGKARA
YAN MATI MAHURIP MALIH
WISESA SIRENG BHUWANA
PUTIH TIMUR ABANG WETAN
RAHINA TATAS APADANG
TISTIS NING JAYA KAMANTYAN
MAPAGEH TA SAMADINIRA

NGULUN NGADEG RING NATAR
KAMA JAYA CININTANYA
SANG ATUNGGU PARAWYAN
MAWUNGU MAKARAB  KARAB
ILANGANING DASA MALA
AMETANG GANGGA ASUCI
MAPUNGGEL RWANING WANDIRA
PINAKE LEN PERNAH IRA
YAN SAMPUN IRA ARAUP
ISI DIKANG KUNDI MANIK
ANUT MARGA KITA MULIH
YAN SIRA TEKA RING UMAH
TUNHAKEN SEMADINTA
SAPANGRUAT SARIRANTA
ISI NIKANG PENGASEP
KUNDA KUMETUG SAMIDANYA

WEWANGENE DADI TEMBAGA
RURUBE KANG DADI EMAS
ARENGE KANG DADI WESI
AWUNE KANG DADI SELAKA
KUKUSE KANG DADI MEGA
YEH IKU DUMADI HUJAN
TUMIBA RING MERCE PADA
YEH IKU DADI AMERTA

KUKUSE SANGHYANG ISWARA
LELATU HYANG MAHESWARA
WEWANGEN BHATARA BRAHMA
KAMA LIGI BHATARA RUDRA
RURUBE HYANG MAHADEWA
AWUNE SANG HYANG SANGKARA
ARENGE BHATARA WISNU
AMBUNE BHATARA SAMBU

RING KUNDA BHATARA SIWA
SARINING KUKUS HYANG GURU
PANGELEBURAN DASA MALA
LARA ROGA WINASA YA
PURNA JATI SUNIRMALA
LUPUT MARING PAPA KARMA
SADYA MANGGIH SWARGA LWIH
SATYA BRATA MANGARCANA

YAN MANIS AREP ANGETAN
ASTUTI BHATARA ISWARA
YAN PAHING NGAREP ANGIDUL
ASTUTI BHATARA BRAHMA
YAN PON NGAREP ANGULON
ASTUTI BHATARA MAHADEWA
YAN WAGE MAREP ANGALOR
ASTUTI BHATARA WISNU

KALIWON MAREP RING TENGAH
ASTUTI BHATARA SIWA
ANGADEG ANGEKA PADA
REGEP IKANG PANCENDRYA
SELETA TAKEPING KEMBANG
SALWIRING KEMBANG KANGIN
SINRANG SAKENG AWAKING WANG
MREBUK GANDANIRATidak ada komentar:

Posting Komentar